Posted on

NOVATĪVA PROFESIONĀLĀS SVEŠVALODAS APMĀCĪBA ?ATSLĒGA UZ PIEAUGUŠO MĀCĪŠANĀS MOTIVĀCIJU

The 2018 World Cup is fast approaching, with national sides making their final preparations ahead of this summer’s tournament.

We now know the groups after December’s draw. England have been put together with Belgium, Tunisia and Panama in Group G.

Gareth Southgate’s side were not among the top seeds, meaning they featured in pot two during the proceedings.

And with England’s route now mapped out, Southgate will be able to ramp up preparations for the 2018 tournament. 2018 World cup, football News ,Gaming ,Betscore ,Casino …..Sports.vin

Posted on

Aicinām uz PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRIEM

LRKM NVO

AR IZGLĪTĪBU SAISTĪTO NVO
PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRI

Apzinoties NVO atbildību mūžizglītības attīstībā, „Izglītības inovāciju pārneses centrs” un Lauku partnerība „Sēlija” Zemgales NVO projektu programmas projekta „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros rīko ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas darba seminārus:

►2.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē ►7.oktobris 10.00, Jēkabpils novada Kalna pagasta Kultūras namā (Dubultu ciemā) biedrība “Cerību logi”

Darba semināros risināmie jautājumi:

  • NVO loma mūžizglītības nodrošināšanā
  • Pieaugušo izglītības piedāvājuma/ pieprasījuma izvērtēšana
  • Labās prakses piemēri
  • EK un citi finanšu instrumenti mūžizglītības piedāvājuma kvalitātes sekmēšanai
  • Jauni kontakti – jaunas sadarbības iespējas
  • U.c. aktuālie jautājumi.

Semināra ilgums – 5 stundas. Dalībnieki saņems sertifikātus.

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas darba semināriem: ŠEIT.

Posted on

Aicinām uz apmācības semināru par izglītības projektiem

iipcLRKMNVO

DARBA SEMINĀRI PAR ES U.C. FINANŠU INSTRUMENTIEM
MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Zemgales nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties darba semināros par ES u.c. finanšu instrumentiem mūžizglītības projektu īstenošanai!

Pirmais seminārs notiks šī gada 14.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē.

Semināra mērķis:
1) apzināt aktuālās mūžizglītības problēmas Zemgales reģionā,
2) sniegt praktisku informāciju par mūžizglītības projektu finansēšanas iespējām, prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem.

Pieteikšanās
Rakstot uz e-pastu: iipc@tl.lv
Lūgums norādīt: vārdu uzvārdu, pārstāvēto biedrību, tālruni un e-pastu.

Semināru rīko biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs Zemgales NVO projektu programmas projekta Nr. 13/KM „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros. Nākamais šī cikla seminārs plānots 6.novembrī.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar kontaktpersonu Anna Vinteri – 294193511 vai  Anna.Vintere@llu.lv

Posted on

Biedrības 5 gadu jubilejas svinības

Biedrība dibināta 2009.gada 30.jūlijā, tātad, šogad 5 gadu jubileja! Svinības notika 20.augustā, kad pēc remonta tika atvērtas biedrības jaunās telpas.

Ieskats biedrības vēsturē
►Foto galerija

Piecos gados biedrība ir organizējusi trīs nozīmīgus pasākumus Jelgavas pilsētā:

  • PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJU KONTAKTBIRŽA, 2013.gada 6.jūnijā (dalībnieki pieaugušo izglītības dalībnieki no 9 ES valstīm)
  • Seminārs valodu skolotājiem PAR VEIKSMĪGU VALODAS APGUVI, 2013.gada 14.jūnijā
  • Seminārs-diskusija PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU, 2014.gada 20.augustā

Piecos gados īstenotie projekti:
AWAKE
How to Challenge an Adults to Teach an Adults
EEFFECTIVE LANGUAGE LEARNING FOR PEOPLE AGED 18-30

Īstenotās mobilitātes:
MathPRO
INOVATE
Adults today

Aktuālie projekti