Posted on

NOVATĪVA PROFESIONĀLĀS SVEŠVALODAS APMĀCĪBA – ATSLĒGA UZ PIEAUGUŠO MĀCĪŠANĀS MOTIVĀCIJU

1

NORDPLUS Pieaugušo izglītības projekts
INOVATĪVA PROFESIONĀLĀS SVEŠVALODAS APMĀCĪBA – ATSLĒGA UZ PIEAUGUŠO MĀCĪŠANĀS MOTIVĀCIJU

Biedrība, sadarbībā ar pieaugušo izglītības organizācijām: Kedaiņu profesionālās izglītības centrs (Kėdainiai Vocational Educational Training Centre) no Lietuvas, SIA “Heiro” un Latvijas Universitāte no Latvijas un Pērnavas pieaugušo ģimnāzija (Parnu Adult Gymnasium) no Igaunijas, uzsākt īstenot Nordplus Piegugušo izglītības projektu NPAD-2015/100092015 “Inovatīva profesionālās svešvalodas apmācība – atslēga uz pieaugušo mācīšanās motivāciju” (Innovative vocational foreign language teaching – a kay to adult learning motivation).
Projekta mērķis ir paaugstināt pieaugušo motivāciju, izmantojot inovatīvus mācību materiālus un moduļus, galvenā mērķauditorija ir pieaugušie, kas mācās.
Projekta sagaidāmie rezultāti: Profesionālās svešvalodas moduļu (digitālā un drukātā variantā) sagatavošana un izdošana; projekta mājaslapa, projekta dienasgrāmata, pētījuma materiāli. Projekts tiks īstenots laikā no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.
2015.gada 21.-23. oktobrī Rīgā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika projekta grupas pirmā tikšanās, kuras laikā projekta partneri iepazīstināja pārējos ar savām organizācijām, pārrunāja galvenās projekta aktivitātes, sagaidāmos rezultātus, pienākumu sadali un vairākus projektu vadības aspektus.
Tikšanās laikā, strādājot grupās, projekta partneri izveidoja aptaujas anketu, lai veiktu esošās situācijas izpēti, kā tiek mācīta profesionālā svešvaloda Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Aptaujas mērķauditorija – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, profesionālo izglītības iestāžu svešvalodu un profesionālo priekšmetu pasniedzēji, kā arī darba devēji. Aptaujas rezultāti tiks izvērtēti projekta grupas otrajā tikšanās reizē 2016.gada martā Pērnavā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks izstrādāti mūsdienīgi un interaktīvi svešvalodas apguves materiāli trīs specializācijās: bizness, pakalpojumi un transports.

Posted on

Aicinām uz PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRIEM

LRKM NVO

AR IZGLĪTĪBU SAISTĪTO NVO
PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRI

Apzinoties NVO atbildību mūžizglītības attīstībā, „Izglītības inovāciju pārneses centrs” un Lauku partnerība „Sēlija” Zemgales NVO projektu programmas projekta „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros rīko ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas darba seminārus:

►2.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē ►7.oktobris 10.00, Jēkabpils novada Kalna pagasta Kultūras namā (Dubultu ciemā) biedrība “Cerību logi”

Darba semināros risināmie jautājumi:

  • NVO loma mūžizglītības nodrošināšanā
  • Pieaugušo izglītības piedāvājuma/ pieprasījuma izvērtēšana
  • Labās prakses piemēri
  • EK un citi finanšu instrumenti mūžizglītības piedāvājuma kvalitātes sekmēšanai
  • Jauni kontakti – jaunas sadarbības iespējas
  • U.c. aktuālie jautājumi.

Semināra ilgums – 5 stundas. Dalībnieki saņems sertifikātus.

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas darba semināriem: ŠEIT.

Posted on

Aicinām uz apmācības semināru par izglītības projektiem

iipcLRKMNVO

DARBA SEMINĀRI PAR ES U.C. FINANŠU INSTRUMENTIEM
MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Zemgales nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties darba semināros par ES u.c. finanšu instrumentiem mūžizglītības projektu īstenošanai!

Pirmais seminārs notiks šī gada 14.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē.

Semināra mērķis:
1) apzināt aktuālās mūžizglītības problēmas Zemgales reģionā,
2) sniegt praktisku informāciju par mūžizglītības projektu finansēšanas iespējām, prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem.

Pieteikšanās
Rakstot uz e-pastu: iipc@tl.lv
Lūgums norādīt: vārdu uzvārdu, pārstāvēto biedrību, tālruni un e-pastu.

Semināru rīko biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs Zemgales NVO projektu programmas projekta Nr. 13/KM „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros. Nākamais šī cikla seminārs plānots 6.novembrī.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar kontaktpersonu Anna Vinteri – 294193511 vai  Anna.Vintere@llu.lv

Posted on

Biedrības 5 gadu jubilejas svinības

Biedrība dibināta 2009.gada 30.jūlijā, tātad, šogad 5 gadu jubileja! Svinības notika 20.augustā, kad pēc remonta tika atvērtas biedrības jaunās telpas.

Ieskats biedrības vēsturē
►Foto galerija

Piecos gados biedrība ir organizējusi trīs nozīmīgus pasākumus Jelgavas pilsētā:

  • PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJU KONTAKTBIRŽA, 2013.gada 6.jūnijā (dalībnieki pieaugušo izglītības dalībnieki no 9 ES valstīm)
  • Seminārs valodu skolotājiem PAR VEIKSMĪGU VALODAS APGUVI, 2013.gada 14.jūnijā
  • Seminārs-diskusija PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU, 2014.gada 20.augustā

Piecos gados īstenotie projekti:
AWAKE
How to Challenge an Adults to Teach an Adults
EEFFECTIVE LANGUAGE LEARNING FOR PEOPLE AGED 18-30

Īstenotās mobilitātes:
MathPRO
INOVATE
Adults today

Aktuālie projekti