How to challenge

Nordplus projekta “Kā izaicināt pieaugušos mācīt pieaugušos” mērķis ir apkopot informāciju par izaicinājumiem pieaugušo izglītībā un atrast veidus, kā «sadzīvot» ar tiem.
Galvenās aktivitātes: aptauja par izaicinājumiem pieaugušo izglītībā (http://www.iipc.lv/survey/) un rokasgrāmatas izveide pieaugušo izglītotājiem, lai veicinātu pieredzes un zināšanu apmaiņu un pilnveidotu pieaugušo izglītības darba kvalitāti.

Projektā sadarbojas 5 partneri no 3 valstīm:
Lietuva (projekta koordinators):
Kedainiai Pieaugušo izglītības centrs
Latvija:
Biedrība ”Izglītības inovāciju pārneses centrs”
SIA “BUTS”
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
Zviedrija:
Kompetenču centrs Falkenberg

Vairāk informācijas:
http://nordplusproject.jimdo.com/
http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=9034

Publikācijas