Posted on

Biedrības 5 gadu jubilejas svinības

Biedrība dibināta 2009.gada 30.jūlijā, tātad, šogad 5 gadu jubileja! Svinības notika 20.augustā, kad pēc remonta tika atvērtas biedrības jaunās telpas.

Ieskats biedrības vēsturē
►Foto galerija

Piecos gados biedrība ir organizējusi trīs nozīmīgus pasākumus Jelgavas pilsētā:

  • PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJU KONTAKTBIRŽA, 2013.gada 6.jūnijā (dalībnieki pieaugušo izglītības dalībnieki no 9 ES valstīm)
  • Seminārs valodu skolotājiem PAR VEIKSMĪGU VALODAS APGUVI, 2013.gada 14.jūnijā
  • Seminārs-diskusija PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU, 2014.gada 20.augustā

Piecos gados īstenotie projekti:
AWAKE
How to Challenge an Adults to Teach an Adults
EEFFECTIVE LANGUAGE LEARNING FOR PEOPLE AGED 18-30

Īstenotās mobilitātes:
MathPRO
INOVATE
Adults today

Aktuālie projekti

Posted on

Aicinājums piedalīties seminārā-diskusijā PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU

Seminārs-diskusija

fonds npad
PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU

Vairāku pētījumu rezultāti parāda, ka mūsdienās matemātika skolās un universitātēs neveido stabilu pamatu tālākajai karjerai. Pie tam, matemātika, ko māca skolās/ augstskolās, un matemātika, kas nepieciešama un var tikt pielietota dažādās dzīves situācijās, savā starpā nav saistītas.
Tāpēc biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” Nordplus projekta Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā ietvaros trešdien, 20.augustā plkst.11.00 aicina darba devējus, Jelgavas pilsētas, Zemgales reģiona un NVO pārstāvjus, skolotājus, pasniedzējus un vecākus uz semināru-diskusiju, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem:

  1. Kas būtu darāms nacionālā, institucionālā un individuālā līmenī, lai veicinātu iedzīvotāju pamata matemātiskās prasmju apguvi;
  2. Kā dažāda veida organizācijas/ institūcijas var piedalīties šajā procesā;
  3. Kā organizēt pieaugušo matemātikas tālākizglītību un kāds metodiskais nodrošinājums vēlams/ nepieciešams.

Pieteikšanās semināram-diskusijai: ŠEIT.

Posted on

First meeting BALTIC NETWORKING SEMINAR

BALTIC NETWORKING SEMINAR

ON COOPERATION TO STRENGTHEN THE CITIZENS’ MATH SKILLS

 

Baltic networking seminar on cooperation to strengthen the citizens’ math skills was held in Jurmala, Latvia, August 28-31. Seminar was organized in the framework of Nordplus Adult education project „Cooperation to strengthen the citizens’ math skills in the context of sustainable development and welfare“.

 

The project is managed by NGO Education Innovations Transfer Centre (Latvia), project partners are from Estonia – NGO Innova Estonia, and from Lithuania – Vilnius Gabriele Petkevicaite – Bite Adult Education Center. The aim of the project is to activate the role of mathematics in the region’s sustainable development, identifying the citizens’ math educational needs and developing recommendations to adult education providers about basic mathematical skills promotion, promoting different types of organizations’ contribution in the mathematics further education development within lifelong learning context. The project idea was developed during preparatory visit in Tallinn, January, 2013.

 

The seminar started with a discussions on Partnership agreement and was followed by an intesive work the following days. The latter day all the partners worked in groups and prepared presentations on how they understand the project activities and imagine the expected results. Later they were presented to all participants. Partners also brainstormed on the contents of the survey and composed the draft of the questionnaires.Later the partners agreed on the next steps of the project, composed the detailed project implementation plan and arranged the next meeting dates, which will be held in March in Vilnius, Lithuania.

 

After very intensive day of work on 30th August, partners attended Sweet Soul Music Revue in Concert call Dzintari.

Photo gallery

1 2 3 4 5 6