Transforming Losers into Winners

npad2NO ZAUDĒTĀJA UZ UZVARĒTĀJU!

Mūžizglītība ir visspēcīgākais līdzeklis, lai sasniegtu panākumus darba tirgū. Darbs un mācīšanās ir siatīti viens ar otru, un to saistība palīdz uzturēt pamatiemaņas un uzlabot jaunas. Galvenā ideja šajā projektā bija dalīties pieredzē, kā integrēt cilvēkus darba tirgū, kā līdzekli izmantojot neformālās pieaugušo izglītības metodes. Projekts ietvēra vairākas pedagoģisko darbinieku aktivitātes – situāciju analīzi un dažādu sociālās atstumtības grupu Lietuvā, Latvijā, Zviedrijā un Islandē problēmu apzināšanu, nosakot mācību metodes, kā efektīvi strādāt ar pieaugušajiem un motivēt viņus paplašināt savu redzesloku caur neformālo izglītību.
Projekta Kordinators:
Kaunas Women Employment Information Centre (Lietuva)
Projekta partneri:
EXIM INTERNATIONAL (Zviedrija)
Equality Centre (Islande)
Center of Society Development (Lietuva)
Izglītības inovāciju pārneses centrs (Latvija)
Projekta ilgums: septembris, 2014 – augusts, 2015
Prezentācijas:
https://goo.gl/KSPgLV