Finanšu pratība

Nordplus Horizontālās programmas projekts
NPHZ-2015/10009

MĀCĪŠANĀS STRATĒĢIJAS SKOLĒNIEM AR VĀJĀM PAMATZINĀŠANĀM PERSONĪGO FINANŠU PLĀNOŠANĀ

Projekta mērķis

Izstrādāt rīkus, lai popularizētu sociālo zināšanu līmeni jauniešiem, kuri piedzīvo sociālo atstumtību. Projekta aktivitātes vērstas uz sociālo darbinieku konsultāciju kompetences uzlabošanu personīgo finanšu pārvaldības jomā.

Projekta rezultāti un ieguvumi

• Projekta ietvaros izstrādāta mācību metodiku un mācību līdzeklis, lai uzlabotu sociālo darbinieku zināšanas, prasmes un iemaņas sociālās atstumtības grupu jauniešu konsultēšanā par personīgo finanšu vadību.
• Katrā partnervalstī apmācīti vismaz 5 sociālie darbinieki un 10 jaunieši.
• Projekts ietver pētījumu par personīgās finanšu pārvaldības prasmēm jauniešiem, kuri piedzīvo sociālo atstumtību, kā arī izveidots pētījuma ziņojums.
• Izstrādāts sociālā darbinieka apmācības instruments, lai palīdzētu jauniešiem viņu personīgo finanšu vadībā.

Projekta koordinators: Klaipēdas Valsts koledža

Projekta partneri
• Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Kuresāres koledža (Igaunija),
• Biedrība “Izglītības inovāciju pārcelšanas centrs” (Latvija).

Projekta periods: 01.09.2015. – 30.08.2018.

Projekta budžets: EUR 16337

Projekta koordinatore Latvijā: Anna Vintere, anna.vintere@tl.lv

Projekta pieredze un ieguvumi (En)
Aptaujas rīks sociālajiem darbiniekiem: http://www.iipc.lv/surv/index.php/469438/lang-lv
Survey results in Latvia (En)
Research results (En)
Curriculum -kursa programma (En)
Rokasgrāmata (latviešu val,)
Handbook (En)