Posted on

Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai

  Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai

 

 

 

Laikā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim Biedrība īstenoja KA122-ADU – Īstermiņa projektu izglītojamo un personāla mobilitātei pieaugušo izglītībā “Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai”, līguma Nr. Nr.2021-2-LV01-KA122-ADU-000041749.

Projekta ietvaros tika veikta profesionālā pilnveide, apmeklējot ShipCon Limassol Ltd organizētos kursus:

  • 03.-01.04.2022.: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects (PMEU)”, Palermo, Itālija.
  • -09.09.20222.: “ENGLISH FOR EDUCATORS: ADVANCE YOUR CAREER (LEVEL I)”, Splita, Horvātija;
  • -11.11.2022.: “ENGLISH FOR EDUCATORS: ADVANCE YOUR CAREER (LEVEL III)”, Barselona, Spānija.

Lai sekmētu profesionālo pilnveidi prasmīgai un efektīvai inovatīvu pieaugušo izglītības projektu plānošanai un vadībai, projekta ietvaros tika īstenota divu personu grupas mobilitāte uz VSI Inovaciju Biuras, Lietuvā, kuras laikā tika iegūta praktiska pieredze pieaugušo izglītības satura plānošanā un īstenošanā.

Kopumā projekts  padziļināta izpratni par efektīvas un lietderīgas pārvaldības nozīmi ES finansētos projektos;  sekmēja izpratne par projektu vadību un koordinēšanu; sniedza zināšanas un izpratne par labas pārvaldības principu un prakses piemērošanas nozīmi; projekta rezultātu un ietekmes novērtēšanu, kā arī finanšu riskiem u.c.

Posted on

Pieaugušo izglītības aktualitātes un izaicinājumi Zemgales reģionā

Piektdien, 11.februārī notika tiešsaistes izglītojošs pieredzes un viedokļu apmaiņas seminārs “Pieaugušo izglītības aktualitātes un izaicinājumi Zemgales reģionā”, ko biedrība organizēja kā EPALE Zemgales reģiona koordinators.

Semināra pirmā daļa ietvēra pieredzes un viedokļu apmaiņu, kur tikās nozīmīgākie pieaugušo izglītības piedāvātāji Jelgavā: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs un Jelgavas tehnikums. Semināra laikā tika arī prezentēts pētījums svešvalodu lomu mūsdienu darba vidē, kā arī dalīšanās pieaugušo izglītības projektu pieredzē.

Izglītojošā semināra daļa bija veltīta “Komunikācijai izglītībā”, kur Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktore Elita Rītere dalījās skolas vadītāja pieredzē par komunikācijas nozīmi gan pedagoga ikdienas darbā, gan profesionālās izdegšanas mazināšanā pedagoģiskajā praksē.

Semināra materiāli pieejami šeit: https://ej.uz/epale_zr_materiāli

Posted on

Seminārs-diskusija par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo izglītībā Covid-19 pandēmijas laikā

Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” šī gada 15.janvārī plkst. 16.00 ZOOM platformā rīko tiešsaistes semināru-diskusiju par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo izglītībā Covid-19 pandēmijas laikā. Reģistrēšanās dalībai semināram-diskusijai šeit: https://ej.uz/NGSLT-658

Pasākums tiek organizēts tiek rīkots Ziemeļvalstu Ministru Padomes grantu programmas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2020 Sadarbība projekta Nr. NGSLT-658 “Digitālā mācīšanās pieaugušo izglītībā” ietvaros. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz iipc@tl.lv vai zvanīt 29419351

Posted on

ILGTSPĒJĪGA ATTIEKSME PRET VIDI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ

ILGTSPĒJĪGA ATTIEKSME PRET VIDI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBĀ
(SAFE in AE)

01/09/2019 – 31/08/2021

Pētījuma par ilgtspējīgu attieksmi pret vidi pieaugušo izglītībā ziņojums pieejams

šeit:S.A.F.E case study in adult educatiuon

un: O2 – manual_final

 

Pieaugušo izglītotāji ir galvenais virzītājspēks, lai sasniegtu sociālās pārmaiņas pasaulē.

Seši partneri no Slovākijas, Latvijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Nīderlandes ir uzsākušas īstenot Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu „Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā“ (Līgums No. 2019-1-LT01-KA204-060634).
Projekta mērķis ir attīstīt un paplašināt kompetences pieaugušo pedagogiem un personālam, kas atbalsta pieaugušos plašā ilgtspējības izpratnē par vides un klimata izaicinājumiem, koncentrējoties uz mazāku patēriņu, nulles atkritumu pārvietošanos, veselīgu dzīvesveidu, fizisko aktivitāšu ietekmi uz fizisko un garīgo veselību un dzīves kvalitāti, aktīvu pilsonību.
Šī projekta uzdevumi ir šādi:
1. Sagatavot pieaugušo izglītotāju rokasgrāmatu, kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi un kurā, cita starpā, ietilpst prasme dzīvot veselīgāku dzīvi, zināšanas par taisnīgu un ilgtspējīgu patēriņu, dzimumu līdztiesības veicināšana, izpratne par videi draudzīgu transportu un energoefektivitāti, kā arī kā ilgtspējīgas, iekļaujošas ekonomiskās izaugsmes veicināšana.
2. Sniegt materiālus pieaugušajiem izglītojamajiem ar mērķi uzlabot viņu izpratni par ilgtspējīgas attīstības idejām.
Projekta mērķu sasniegšanai ir plānoti trīs galvenie rezultāti:
1) S.A.F.E (Ilgtspējīga attieksme pret vidi) gadījumu izpēte pieaugušo izglītībā;
2) S.A.F.E rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem;
3) S.A.F.E materiāls pieaugušajiem.
Rezultāti ir vērsti uz to, lai sniegtu pieaugušo izglītotājiem iespējas nostiprināt un uzlabot savas kompetences ilgtspējības jomā. Viņu ikdienas darbs ar pieaugušajiem ilgtspējības jomā nodrošinās kopīgu dzīves kvalitātes attīstību un tādējādi sniegs sociālus, ekonomiskus un ekoloģiskus ieguvumus visām iesaistītajām valstīm. Paredzams, ka projekts izraisīs dalībnieku dziļāku interesi par kādu no ilgtspējības jautājumiem un pēc kāda laika pamudinās viņus uz aktīvu pilsonību.
Projekts palīdzēs nostiprināt starptautisko sadarbību un pieredzi ilgtspējīgas attīstības ideju popularizēšanā. Paredzams, ka projekta rezultāti dos soli tālāk ilgtspējības pieejas stiprināšanas procesā gan partnervalstīs, gan visā Eiropā.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Posted on

Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai

Pieaugušo izglītotāji no četrām organizācijām (Izglītības inovāciju pārneses centrs, Conform SCARL, Evrobalkani un Campus Lidköping), strādājot kopā Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Pieaugušo problēmu risināšanas prasmju attīstīšanas stratēģijas personas veiktspējas sekmēšanai (APSES)” ietvaros, ir izveidojuši Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai:

http://xwpx.iipc.lv/apses-lv/wp-content/uploads/sites/26/2019/06/Programma_PDF_LV.pdf