Posted on

Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai

  Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai

 

 

 

Laikā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim Biedrība īstenoja KA122-ADU – Īstermiņa projektu izglītojamo un personāla mobilitātei pieaugušo izglītībā “Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai”, līguma Nr. Nr.2021-2-LV01-KA122-ADU-000041749.

Projekta ietvaros tika veikta profesionālā pilnveide, apmeklējot ShipCon Limassol Ltd organizētos kursus:

  • 03.-01.04.2022.: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects (PMEU)”, Palermo, Itālija.
  • -09.09.20222.: “ENGLISH FOR EDUCATORS: ADVANCE YOUR CAREER (LEVEL I)”, Splita, Horvātija;
  • -11.11.2022.: “ENGLISH FOR EDUCATORS: ADVANCE YOUR CAREER (LEVEL III)”, Barselona, Spānija.

Lai sekmētu profesionālo pilnveidi prasmīgai un efektīvai inovatīvu pieaugušo izglītības projektu plānošanai un vadībai, projekta ietvaros tika īstenota divu personu grupas mobilitāte uz VSI Inovaciju Biuras, Lietuvā, kuras laikā tika iegūta praktiska pieredze pieaugušo izglītības satura plānošanā un īstenošanā.

Kopumā projekts  padziļināta izpratni par efektīvas un lietderīgas pārvaldības nozīmi ES finansētos projektos;  sekmēja izpratne par projektu vadību un koordinēšanu; sniedza zināšanas un izpratne par labas pārvaldības principu un prakses piemērošanas nozīmi; projekta rezultātu un ietekmes novērtēšanu, kā arī finanšu riskiem u.c.

Posted on

Pieaugušo izglītības aktualitātes un izaicinājumi Zemgales reģionā

Piektdien, 11.februārī notika tiešsaistes izglītojošs pieredzes un viedokļu apmaiņas seminārs “Pieaugušo izglītības aktualitātes un izaicinājumi Zemgales reģionā”, ko biedrība organizēja kā EPALE Zemgales reģiona koordinators.

Semināra pirmā daļa ietvēra pieredzes un viedokļu apmaiņu, kur tikās nozīmīgākie pieaugušo izglītības piedāvātāji Jelgavā: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs un Jelgavas tehnikums. Semināra laikā tika arī prezentēts pētījums svešvalodu lomu mūsdienu darba vidē, kā arī dalīšanās pieaugušo izglītības projektu pieredzē.

Izglītojošā semināra daļa bija veltīta “Komunikācijai izglītībā”, kur Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktore Elita Rītere dalījās skolas vadītāja pieredzē par komunikācijas nozīmi gan pedagoga ikdienas darbā, gan profesionālās izdegšanas mazināšanā pedagoģiskajā praksē.

Semināra materiāli pieejami šeit: https://ej.uz/epale_zr_materiāli

Posted on

Seminārs-diskusija par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo izglītībā Covid-19 pandēmijas laikā

Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” šī gada 15.janvārī plkst. 16.00 ZOOM platformā rīko tiešsaistes semināru-diskusiju par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo izglītībā Covid-19 pandēmijas laikā. Reģistrēšanās dalībai semināram-diskusijai šeit: https://ej.uz/NGSLT-658

Pasākums tiek organizēts tiek rīkots Ziemeļvalstu Ministru Padomes grantu programmas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2020 Sadarbība projekta Nr. NGSLT-658 “Digitālā mācīšanās pieaugušo izglītībā” ietvaros. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz iipc@tl.lv vai zvanīt 29419351