ICT4RoCc

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts
IKT RUMĀNIJAS KARJERAS KONSULTĒŠANAI (ICT4RoCc)”
Nr. 2014-1-RO01-KA201-002944

ict4rocc

No 2014. gada septembra līdz 2016. gada augustam biedrība īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “IKT Rumānijas karjeras konsultēšanai”. Projekta mērķis – attīstīt tiešsaistes pakalpojumus skolēna karjeras konsultēšanā. Projekta kopējais finansējums – 125,545 EUR.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem projekta mājas lapā: www.ict4rocc.ro