EMER

No emociju pārvaldības līdz emocionālai noturībai

 

Emocionālā inteliģence ir viena no būtiskākajām prasmēm, lai orientētos mūsdienu sarežģītajā pasaulē. Tā nosaka dzīves kvalitāti, efektivitāti, attiecības un labklājību. Tāpēc Pasaules ekonomikas forums emocionāli inteliģenci identificē kā vienu no būtiskākajām prasmēm arī nākotnē. Diemžēl, kopš 2011. gada emocionālās inteliģences līmenis ir krities visā pasaulē.

 

Tehnoloģiskā revolūcija izraisa vēl nebijušas pārmaiņas, kurām mums ir jāpielāgojas. Sākot ar vispārēju digitalizāciju līdz pat visu diennakti pieejamo sociālo mediju ietekmi, no profesiju maiņas līdz pielāgošanai tūkstošgades jeb Y paaudzes veidiem, ieskaitot COVID-19 stresa situāciju, – tie ir brīži, ka ir dabiski justies emocionāli piesaistītiem. Šajā stresa pilnajā laikā pieaugušajiem ir nepieciešams atbalsts un zināšanas, kā to visu pārvarēt, palīdzēt sev un nodrošināt labāku nākotni visās dzīves jomās: gan personiskajā dzīvē, gan darbā.

 

Erasmus + pieaugušo izglītības stratēģiskās partnerības projekta “No emociju pārvaldības līdz emocionālai noturībai” (EMER) mērķis ir mudināt cilvēkus, kuriem ir mazāk iespēju (piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, no lauku rajoniem, bezdarbniekiem, u.t.t.), pārvarēt grūtības, attīstīt spējas pārvaldīt savas emocijas un kļūt par emocionāli izturīgākiem.

 

Mūsu vispārējais mērķis ir saistīts arī ar ET 2020 politikas mērķi, proti, veicināt vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu, projekta dalībniekiem piedaloties programmas aktivitātēs, kas vērsts uz viņu personīgo attīstību, īpašu uzmanību pievēršot pašapziņas veidošanai, attieksmes un uzvedības uzlabošanai, un tādu pamatprasmju uzlabošana, kā komunikācija, komandas darbs u.t.t.

 

Partnerībā piedalās dažādas organizācijas no Lietuvas, Latvijas, Spānijas, Itālijas un Turcijas: pieaugušo izglītības centri, bezpeļņas asociācijas, privāts apmācību sniedzējs, valsts izglītības klubs, kā arī NVO. Pieredzējušu pieaugušo pedagogu un psihologu komanda strādās kopā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes, novatoriskus apmācības rīkus pieaugušo pedagogiem un ļoti pieprasītās mācību iespējas pieaugušajiem.

 

Projekta ietvaros tiks izstrādāti šādi intelektuālie rezultāti:

  • Rokasgrāmata “EMER – emocionālā pārvaldība: soli pa solim uz emocionālo noturību” – mācību materiāli, izmantojot spēļu tehniku;
  • E-platforma “EMER – emocionālā pārvaldība: soli pa solim uz emocionālo noturību”, ar mērķi, izveidot sabiedrību, kas nepārtraukti mācās, un uzlabot mūžizglītības iespējas.

Projekts attiecas uz mūžizglītības veicināšanu, nodrošinot izglītošanās iespējas, galveno uzmanību pievēršot pieaugušo dzīves prasmju stiprināšanai.

 

Visus produktus (metodiku) varēs viegli pielāgot un pārnest uz citām nozarēm: darbu ar jaunatni, augstāko izglītību, skolām, profesionālā izglītību, u.t.t.

 

Ja jums ir kādi jautājumi par projektu, lūdzu, sazinieties ar mums: iipc@tl.lv.