Posted on

Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai

Pieaugušo izglītotāji no četrām organizācijām (Izglītības inovāciju pārneses centrs, Conform SCARL, Evrobalkani un Campus Lidköping), strādājot kopā Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Pieaugušo problēmu risināšanas prasmju attīstīšanas stratēģijas personas veiktspējas sekmēšanai (APSES)” ietvaros, ir izveidojuši Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai:

http://xwpx.iipc.lv/apses-lv/wp-content/uploads/sites/26/2019/06/Programma_PDF_LV.pdf

 

 

 

Posted on

Aicinām uz PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRIEM

LRKM NVO

AR IZGLĪTĪBU SAISTĪTO NVO
PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRI

Apzinoties NVO atbildību mūžizglītības attīstībā, „Izglītības inovāciju pārneses centrs” un Lauku partnerība „Sēlija” Zemgales NVO projektu programmas projekta „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros rīko ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas darba seminārus:

►2.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē ►7.oktobris 10.00, Jēkabpils novada Kalna pagasta Kultūras namā (Dubultu ciemā) biedrība “Cerību logi”

Darba semināros risināmie jautājumi:

  • NVO loma mūžizglītības nodrošināšanā
  • Pieaugušo izglītības piedāvājuma/ pieprasījuma izvērtēšana
  • Labās prakses piemēri
  • EK un citi finanšu instrumenti mūžizglītības piedāvājuma kvalitātes sekmēšanai
  • Jauni kontakti – jaunas sadarbības iespējas
  • U.c. aktuālie jautājumi.

Semināra ilgums – 5 stundas. Dalībnieki saņems sertifikātus.

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas darba semināriem: ŠEIT.

Posted on

Aicinām uz apmācības semināru par izglītības projektiem

iipcLRKMNVO

DARBA SEMINĀRI PAR ES U.C. FINANŠU INSTRUMENTIEM
MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

Zemgales nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties darba semināros par ES u.c. finanšu instrumentiem mūžizglītības projektu īstenošanai!

Pirmais seminārs notiks šī gada 14.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē.

Semināra mērķis:
1) apzināt aktuālās mūžizglītības problēmas Zemgales reģionā,
2) sniegt praktisku informāciju par mūžizglītības projektu finansēšanas iespējām, prasībām un sasniedzamajiem rezultātiem.

Pieteikšanās
Rakstot uz e-pastu: iipc@tl.lv
Lūgums norādīt: vārdu uzvārdu, pārstāvēto biedrību, tālruni un e-pastu.

Semināru rīko biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs Zemgales NVO projektu programmas projekta Nr. 13/KM „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros. Nākamais šī cikla seminārs plānots 6.novembrī.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar kontaktpersonu Anna Vinteri – 294193511 vai  Anna.Vintere@llu.lv