Zemgales NVO veiktspēja

NVO LRKM iipc1selija

 

 

Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai

Laikā no 2014.gada 1.septembra līdz 30.novembrim biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” sadarbībā ar Lauku partnerību “Sēlija” Zemgales NVO projektu programmas ietvaros īstenoja projektu Nr. 13/KM “Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai”.
Projekta īstenotāji:
Biedrība „Izglītības inovāciju pārneses centrs”
Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”
Projekta vadītāja Anna Vintere
Projekta koordinatore Skaidrīte Medvedcka

Īstenotās aktivitātes:
Zemgales NVO pieredzes apmaiņas darba semināri
7.oktobris – Jēkabpils novada Kalna pagasts
14.oktobris – Jelgava
Apmācības kurss par ES u.c. izglītības projektiem mūžizglītības īstenošanai
30.oktobris – Jēkabpils novada Kalna pagasts
6.novembris – Jelgava
Ar izglītību saistīto Zemgales NVO forums
20.novembris – Jelgava

 

Rezultāti

Vintere_6.11. Vintere_14.10. Līdumi_Nometnes LP_Lielupe Muraškovska_6.11. Muraškovska_14.10. NVA_1 NVA_2_Jauniešu garantijas Vintere

Svabe_29.10 presentations

Jelgava

Jēkabpils