Projekti

2013.gads

SADARBĪBA IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANAI SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS UN LABKLĀJĪBAS KONTEKSTĀ – NORDPLUS Pieaugušo izglītības programma, Nr.NPAD-213/10268

PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJU KONTAKTBIRŽA JELGAVĀ – Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

EFEKTĪVA VALODU APGUVE 18-30 GADUS VECIEM CILVĒKIEM – Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO līdzfinansējuma programma”, nr. 12-33/104267

2012.gads

EFEKTĪVA VALODU APGUVE 18-30 GADUS VECIEM CILVĒKIEM – NORDPLUS Pieaugušo izglītības programma, Nr. AD-2012_1a-29721.

KĀ IZAICINĀT PIEAUGUŠOS MĀCĪT PIEAUGUŠOS – NORDPLUS Pieaugušo izglītības programma, Nr. AD-2012_1a-28886.

SADARBĪBA IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANAI ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS KONTEKSTĀ – NORDPLUS Pieaugušo izglītības programma, Nr. AD-2012_1 b-32124

INOVATE (ImplementNewOperatingChangesforValuingAdultTraining andEducation) -Grundtvigworkshop, Rumānija, Bukareste

2011.gads

NOVECOŠANA AR AKTĪVĀM ZINĀŠANĀM UN PIEREDZI – GRUNDTVIG Mācību partnerība, Nr.2011-1-PL1-GRU06-199824

2010.gads

PIEAUGUŠIE ŠODIEN– NORDPLUS Pieaugušo izglītības programma, Nr. AD-2010_1b-24542

2009.gads

Improvingqualityineducationthroughinternalandexternale valuationinautonomousschools – Cedefop Mācību brauciens Nr.141, Vācija, Hamburga