Posted on

Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai

  Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai

 

 

 

Laikā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim Biedrība īstenoja KA122-ADU – Īstermiņa projektu izglītojamo un personāla mobilitātei pieaugušo izglītībā “Profesionālā pilnveide inovāciju un veiktspējas sekmēšanai”, līguma Nr. Nr.2021-2-LV01-KA122-ADU-000041749.

Projekta ietvaros tika veikta profesionālā pilnveide, apmeklējot ShipCon Limassol Ltd organizētos kursus:

  • 03.-01.04.2022.: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects (PMEU)”, Palermo, Itālija.
  • -09.09.20222.: “ENGLISH FOR EDUCATORS: ADVANCE YOUR CAREER (LEVEL I)”, Splita, Horvātija;
  • -11.11.2022.: “ENGLISH FOR EDUCATORS: ADVANCE YOUR CAREER (LEVEL III)”, Barselona, Spānija.

Lai sekmētu profesionālo pilnveidi prasmīgai un efektīvai inovatīvu pieaugušo izglītības projektu plānošanai un vadībai, projekta ietvaros tika īstenota divu personu grupas mobilitāte uz VSI Inovaciju Biuras, Lietuvā, kuras laikā tika iegūta praktiska pieredze pieaugušo izglītības satura plānošanā un īstenošanā.

Kopumā projekts  padziļināta izpratni par efektīvas un lietderīgas pārvaldības nozīmi ES finansētos projektos;  sekmēja izpratne par projektu vadību un koordinēšanu; sniedza zināšanas un izpratne par labas pārvaldības principu un prakses piemērošanas nozīmi; projekta rezultātu un ietekmes novērtēšanu, kā arī finanšu riskiem u.c.