Biedri

Biedrība apvieno visu līmeņu izglītības procesa dalībniekus – skolotājus, augstskolu docētājus, foemālas un neformālās pieaugušo izglītības pedagogus, izglītības zinātņu studentus, pētniekus, kā arī visu līmeņu izglītojamos, vecākus u.c.

Ko iegūst, kļūstot par biedrības „Izglītības inovāciju pārneses centrs”:

1) Iespēju

a) būt informētam par izglītības aktualitātēm, kā arī aktīvi piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā un viedokļu veidošanā,

b) saņemt konsultācijas par dažādiem didaktikas vai izglītības procesa organizācijas jautājumiem,

c) izmantot kopējās izglītības ētījumu datu bāzes,

d) īstenot savas idejas caur dažādiem attīstības projektiem, kā arī rast sadarbības partnerus;

2) Regulāri saņemt savā e-pastā nformāciju par aktualitātēm izglītībā, tostarp:

a) par izsludinātajiem projektu konkursiem finansējuma saņemšanai,

b) par semināriem un konferencēm, kas notiek gan Latvijā, gan citur pasaulē par izglītības jautājumiem,

c) par izmaiņām likumdošanā u.c.;

3) Piedalīties semināros par izglītības aktualitātēm, ko organizē biedrība;

4) Saņemt atlaides dalības maksai starptautiskajās konferencēs, ko organizē biedrības sadarbības partneriLatvijā un pasaulē; u.c.