Seši partneri no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Slovākijas, un Zviedrijas laikā no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam īstenoja Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu „Ilgtspējīga attieksme pret vidi pieaugušo izglītībā“ (Līgums No. 2019-1-LT01-KA204-060634).