Posted on

Aicinājums piedalīties seminārā-diskusijā PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU

Seminārs-diskusija

fonds npad
PAR IEDZĪVOTĀJU MATEMĀTIKAS PRASMJU SEKMĒŠANU

Vairāku pētījumu rezultāti parāda, ka mūsdienās matemātika skolās un universitātēs neveido stabilu pamatu tālākajai karjerai. Pie tam, matemātika, ko māca skolās/ augstskolās, un matemātika, kas nepieciešama un var tikt pielietota dažādās dzīves situācijās, savā starpā nav saistītas.
Tāpēc biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” Nordplus projekta Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā ietvaros trešdien, 20.augustā plkst.11.00 aicina darba devējus, Jelgavas pilsētas, Zemgales reģiona un NVO pārstāvjus, skolotājus, pasniedzējus un vecākus uz semināru-diskusiju, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem:

  1. Kas būtu darāms nacionālā, institucionālā un individuālā līmenī, lai veicinātu iedzīvotāju pamata matemātiskās prasmju apguvi;
  2. Kā dažāda veida organizācijas/ institūcijas var piedalīties šajā procesā;
  3. Kā organizēt pieaugušo matemātikas tālākizglītību un kāds metodiskais nodrošinājums vēlams/ nepieciešams.

Pieteikšanās semināram-diskusijai: ŠEIT.