Posted on

Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai

Pieaugušo izglītotāji no četrām organizācijām (Izglītības inovāciju pārneses centrs, Conform SCARL, Evrobalkani un Campus Lidköping), strādājot kopā Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Pieaugušo problēmu risināšanas prasmju attīstīšanas stratēģijas personas veiktspējas sekmēšanai (APSES)” ietvaros, ir izveidojuši Mācību programmu un metodiskajiem materiāliem problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai:

http://xwpx.iipc.lv/apses-lv/wp-content/uploads/sites/26/2019/06/Programma_PDF_LV.pdf