Posted on

Aicinām uz PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRIEM

LRKM NVO

AR IZGLĪTĪBU SAISTĪTO NVO
PIEREDZES APMAIŅAS DARBA SEMINĀRI

Apzinoties NVO atbildību mūžizglītības attīstībā, „Izglītības inovāciju pārneses centrs” un Lauku partnerība „Sēlija” Zemgales NVO projektu programmas projekta „Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai” ietvaros rīko ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas darba seminārus:

►2.oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā, Skautu iela 2, Viesnīcas „Zemgale”, Baltajā zālē ►7.oktobris 10.00, Jēkabpils novada Kalna pagasta Kultūras namā (Dubultu ciemā) biedrība “Cerību logi”

Darba semināros risināmie jautājumi:

  • NVO loma mūžizglītības nodrošināšanā
  • Pieaugušo izglītības piedāvājuma/ pieprasījuma izvērtēšana
  • Labās prakses piemēri
  • EK un citi finanšu instrumenti mūžizglītības piedāvājuma kvalitātes sekmēšanai
  • Jauni kontakti – jaunas sadarbības iespējas
  • U.c. aktuālie jautājumi.

Semināra ilgums – 5 stundas. Dalībnieki saņems sertifikātus.

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas darba semināriem: ŠEIT.