Om projektet

Syftet med Erasmus+ projektet ”APSES” är att tillhandahålla ett anpassat, icke-formellt pedagogiskt stöd för vuxna för att främja deras kompetenser för att leva och arbeta i den ständigt föränderliga världen vi lever i. Huvudfokus ligger på att uppmuntra problemlösningsförmågan samt att förbereda utbildare, mentorer och tränare för att kunna ge stöd.

Generella och huvudsakliga resultat som förväntas är att utveckla och testa ett systematiskt, genomtänkt och lätt anpassningsbart utbildningsprogram för vuxenutbildningen som främjar problemlösningsförmågan hos deltagarna. Dessutom ska resiliensen hjälpa vuxna så att öka de ökar sitt självförtroende och utvecklar sina färdigheter och kompetenser, vilket är nödvändigt för att kunna planera sina liv, sin utbildning och sin karriär.

Huvudsakliga aktiviteter i projektet:

  1. Att identifiera strategier, metoder och exempel på ”best-practice” i varje partnerland och att främjar problemlösningsförmågan, som få individer att förbättra sin resiliens.
  2. Att utarbeta ett utbildningsprogram som främjar problemlösningsförmågan baserad på exempel på best-practice i partnerländerna.
  3. Att utvälja och vidareutbilda åtminstone de tre mentorerna för att kunna utbilda ytterligare mentorer i det egna landet.
  4. Att organisera transnationella korttidsutbildningar för att förbereda mentorerna (minst tre personer från varje land).
  5. Att organisera ett utbildningstillfälle i varje partnerland och förbereda utbildare för att kunna främja problemlösningsförmågan av vuxna samt att implementera dessa i praktiken med hänsyn till den utvecklade kursplanen.
  6. Att organisera tre transnationella projektmöten mellan partnerna för att dela exempel på best-practice samt verktyg för att förbereda metodiken / utbildningsplanen.
  7. Att sprida projektresultaten och kommunicera med andra berörda aktörer etc.

 

Erasmus + finansiering: 56 236,00 Euro

Tidsrymd: september 2017 – maj 2019

Projektpartner: